Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti Društva integracijom digitalnog sustava za vođenje rezervacija

Naziv projekta:
Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti Društva integracijom digitalnog
sustava za vođenje rezervacija


Kratki opis projekta:
Društvo Fetiva ulaže u unaprjeđenje sustava za rezervaciju i pripremu smještaja s ciljem povećanja konkurentnosti, profitabilnosti i ekonomičnosti poslovanja. Zbog velikog broja turista iz Republike Hrvatske i inozemstva te zbog sve veće potražnje za destinacijom Bol na Braču, potražnja za uslugama društva raste iz godine u godinu. Osim toga, društvo konstantno povećava svoje kapacitete u broju apartmana koje ima u ponudi, a također povećava i asortiman svojih usluga. Kako se svi segmenti poslovanja razvijaju, tako je Društvo prepoznalo potrebu da dodatno razvije sustav za rezervaciju i pripremu smještaja, kako bi isti bio učinkovitiji i pouzdaniji.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projekt se pokreće s općim ciljem povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Prijavitelja. Osim toga, doprinijeti će se postizanju veće efikasnosti, automatizacije i razine optimizacije čime će se omogućiti daljnji rast poslovanja. Kako bi se doprinijelo ostvarenju općeg cilja, potrebno je ostvariti i temeljne specifične ciljeve: Uspostava SaaS poslovnog rješenja
za upravljanje smještajnim kapacitetima, uspostava SaaS poslovnog rješenja za praćenje izvršenja zadataka i nabava hardvera.
Navedeni ciljevi postići će se sljedećim rezultatima i elementima:

1. Rezultat: Uspostavljeno SaaS poslovno rješenje za upravljanje smještajnim kapacitetima
2. Rezultat: Uspostavljeno SaaS poslovno rješenje za praćenje izvršenja zadataka
3. Rezultat: Nabavljen hardver

Ukupna vrijednost projekta iznosi 335.731,25 kn, od čega 268.585,00 kn čine opravdani troškovi, a 67.146,25 kn PDV.
Iznos sufinanciranja:  174.580,25 kn
Razdoblje provedbe: od 24.08.2020.g. do 31.8.2022.g.
Kontakt osoba: Miroslav Ivelić, direktor